tellehus

LEVERANSEBESKRIVELSE

Boligene oppføres i samsvar med  Byggteknisk forskrift(TEK 17).

INNVENDIG

 


 

Gulv

Det leveres høytrykkslaminat i alle rom eksklusiv våtrom. Bad og andre våtrom med sluk leveres med fliser på gulv.

Man kan gjøre tilvalg på flere typer parkett, laminat eller gulvfliser

kitchen

Kjøkken

Det er inkludert kjøkken fra HTH iht kjøkkentegninger. 3D tegningene er ment som illustrasjon. Kjøkkenet leveres uten hvitevarer. Avtrekksvifte er inkludert.

Blandebatteri leveres av rørlegger.

Man kan få eget møte med kjøkkenleverandør hvor det blir fremlagt et ferdig tegnet forslag av standard kjøkken. Da har man et godt grunnlag for å diskutere tilvalg. Det er ikke mulig å trekke ut kjøkkenleveransen.

Bad

Badene blir levert helfliset med vegghengt toalett, hvite baderomsmøbler med slette dører, dusjvegger og dusjgarnityr.  Det leveres varmekabler på gulv. 

Vaskerom

Vaskerom leveres med malt gips på vegger og tak. Fliser på gulv. Det leveres varmekabler på gulv.

Innvendige dører

Innvendige dører er slette og hvitmalt i fargen hvit - NCS S 0502Y.  

Det er mulig å gjøre tilvalg på dører.  Skyvedører er et mulig tilvalg dersom det lar seg gjennomføre bygningsmessig.

Listverk innvendig

Det leveres listverk på gulv, rundt vindu og rundt inner- og ytterdører. Listverk leveres slett i fargen hvit - NCS S 0502Y. Overgang mellom tak og vegg leveres listefritt.  

Det er mulig å gjøre tilvalg på listefritt vegg/vindu. 

Garderobeskap

Det leveres ikke garderobeskap.

Trapper

Innvendige trapper leveres med åpne trinn som standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig av konstruksjonsmessige årsaker. Trinn leveres i furu med hvit lasur. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitmalt. Fargekode: Hvit NCS S 0502-Y. Standard trapp er «Fauna» fra Stryntrappa.

 Det vil være mulig å gjøre tilvalg på trapp.

Elektriker

Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og overspenningsvern i henhold til gjeldende forskrift/bransjenorm. Antall lampe-, bryter og stikkontaktpunkter leveres i henhold til NEK400, norm for elektriske installasjoner. Materiellet leveres i hvit utførelse. Vi gjør oppmerksom på at det er pålagt med komfyrvakt som vil være synlig/skjult avhengig av kjøkkenventilator. Det leveres komplett ringeanlegg, røykvarslere og sikringsskap med automatsikringer. Det blir tilrettelagt for fremtidig elbillader.  Lysarmaturer, varmekabler og panelovner inngår ikke i basis leveranse med mindre det er oppført i romskjema. 

Det blir levert downlights i tak på bad, gang, kjøkken og utvendig i henhold til romskjema. Lampepunkt med DCL-stikkontakt i takboks leveres i andre rom.

Kablingssystem for tele/data/TV blir lagt opp etter NEK 700.

Man kan få eget tilvalgsmøte med elektriker. Det utarbeides en punkt-skisse slik at man kan få en oversikt over cirka plassering på stikkontakter, tv-punkt, spotter, lampepunkt m.m.

Sink

Rørlegger

Vannledning legges som rør i rør system med fordelerskap i vaskerom. Det legges avløpsrør i plastutførelse og lufting til takhette. Det blir levert 1 stk. utvendige spylekran per bolig. 

Bad leveres med vegghengt toalett, hvitt baderomsmøbel med slette dører, servantbatteri, speil med integrert led-lys, dusjvegger og dusjgarnityr. Kjøkken leveres med kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin og lekkasjesikring iht. gjeldende forskrift. Vaskerom leveres med 200 liter boligbereder, vaskekar 50 cm, vaskekarbatteri, opplegg for vaskemaskin og vannmåler.

Man kan få eget tilvalgsmøte med rørlegger.

Flislegger

Vaskerom leveres med gulv- og sokkelflis. Badene leveres helfliset med fliser på vegg og fliser på gulv. 

Man kan gjøre tilvalg på andre typer fliser og fliser i andre rom i tilvalgsmøte med fliselegger.

Oppvarming

Det leveres varmekabler iht romskjema. I stue leveres ventilert stålpipe over tak, inkludert ildsted. Plantegning viser plassering av ildsted.

Det er mulig å gjøre tilvalg på ildsted hos peisleverandør.

Balansert ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom og med avtrekk fra våtrom, innvendig bod og kjøkken. Ventilasjonsaggregat plasseres på vaskerom. 

Maler

Som standard blir alle innvendige vegger skjøt- og flekksparklet og malt.  Malerarbeid blir utført i klasse K-2. Oppgradering til K-3 vil gi et tillegg i pris.

Man kan gjøre ytterligere tilvalg på farger på vegger eller hele rom i møte med maler.

UTVENDIG


 

Yttervegger

Yttervegger i boligrom består av utvendig trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og gipsplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Fasade, kledning, maling

Boligene blir levert med Ultimalt kledning med ett strøk visir og et strøk beis. Kappflater og endeved vil være ubehandlet og bør behandles så snart som mulig av kjøper. Toppstrøk blir ikke levert og bør påføres innen ett år. Utvendige vegger som er vist med betongpuss, kan bli kledd med kledning. Dette blir bestemt av utbygger i byggeprosessen.

Innvendige vegger

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, isolasjon og gipsplater. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Tak

Tak leveres som kompakt tak. Takbjelker, plate, dampsperre, utvendig isolasjon og tekking. Innvendig himling leveres med isolasjon, nedforingslekter og himlingplate iht romskjema. 

Terrasser/Altaner

Balkonger/terrasser/plattinger leveres med trykkimpregnert materiale. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. Trykkimpregnert materiale leveres ubehandlet. Det leveres terrassekasetter der det er vist på tegning. Altankassetter er ikke helt tett og det vil forekomme drypp.

Vinduer, ytterdør, balkongdører

Vinduer, ytterdør og balkongdør leveres innvendig og utvendig med mørk farge tilnærmet vist på plan/fasadetegning.

Radon

Det blir levert radonsperre samt radonbrønn som føres over tak.

Diverse

Det leveres seriekoblede røykvarslere og ett brannslukkingsapparat.

Det medfølger 3 nøkkelsett til ytterdør.

Det leveres komplett FDV dokumentasjon for hver boenhet.

Det utføres industrivask før overlevering.