tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Uteområdet blir planert og gruset ca 2 meter utenfor boligen.  Det blir levert gruset innkjørsel. Deler av uteområdet kan på noen av eiendommene leveres som naturtomt og høydeforskjeller blir løst med skråninger. Dersom det er nødvendig, vil høydeforskjeller bli løst med murer. Det leveres ikke terrasser på terreng.

Felles vei asfalteres.

Det opparbeides ingen hage eller beplantning på tomtene.

Det leveres flettverksgjerde som fallsikring, der det er krav om dette.

Parkering

Det er avsatt plass til parkering på egen eiendom.

Post og renovasjon

Det vil bli satt opp felles postkassestativ. Kunde tar selv kontakt med Øyvar for å få utlevert boss-spann.

Eiendom

Gnr. 50, bnr. 737 – Tomt 7 – 1310,2 m²

Gnr. 50, bnr. 733 – Tomt 3 – 1083,7 m²

Gnr. 50, bnr. 734 – Tomt 4 – 990,9 m²

Gnr. 50, bnr. 735 – Tomt 5 – 1199,4 m²

Gnr. 50, bnr. 736 – Tomt 6 – 1289,3 m²