tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang


Det blir oppført en enebolig på gnr/bnr 50/637 på Bjorøy i Fjell kommune. 

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Adresse/adkomst

Bjorøy, 5177 Bjorøyhamn

VVA

Boligen blir tilknyttet et privat avløpsanlegg. Brukere av anlegget er pliktig til deltaking i drift og vedlikehold. 

Boligen er tilknyttet offentlig vann via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen.

Artboard 7

Fremdrift

Godkjent byggeløyve foreligger. Byggestart så snart vi har en kjøper på boligen. 

Omkostninger

Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/ pantobligasjoner, panteattest, eventuelle oppstartkostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Fjell kommune

Ligningsverdi

Fastsettes av Fjell kommune

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.