tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Det blir gruset 1 meter ut fra bygningskropp. Det blir ikke opparbeidet hage. 

Parkering

Det blir parkering på egen tomt. 

Post og renovasjon

Offentlig renovasjon. Kjøper bestiller selv spann hos Øyvar.