tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Prosjektet består av 28 tomterpå gårds- og bruksnummer 109/99 i Øygarden kommune. Første byggetrinn består av 5 tomannsboliger og 13 eneboliger. 

Byggherre

B Telle Eigedom er byggherre på prosjektet.

Adresse/adkomst

Nærmeste adresse er Klokkarvik i Øygarden Kommune.

VVA

Prosjekterte boliger og tomter vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett inn til boligen. Leverandør er ikke valgt.

Velforening/sameie

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Det blir inngått en tomteavtale med alle kjøpere som beskriver dette. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg/pumpestasjon.

Artboard 7

Fremdrift

Grunnarbeid er påbegynt. 

Omkostninger

Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/pantobligasjoner, pantattest, eventuelle oppstartskostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Øygarden kommune.

Ligningsverdi

Fastsettes av Øygarden kommune.

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17).

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.