tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Fellesområder og lekeplasser blir opparbeidet iht. krav i reguleringsplan og kommunale vedtak. Høydeforskjeller blir løst med skråninger og hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp murer.

Parkering

Det blir parkering på egen tomt.

Post og renovasjon

Det vil bli satt opp felles postkassestativ og avsatt plass for plassering av renovasjon ved tømming.

Tomt

Tomtene vil bli fradelt i samsvar med reguleringsplan og få egne gnr/bnr. Tomannsboligene vil bli seksjonert.