tellehus

DIVERSE

Om tilvalg

Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen presenteres med priser og utvalg i møte med utbygger eller ansvarlig fag. En utfyllende tilvalgsliste vil bli laget av utbygger. Det blir gitt frister for tilvalg/endringer.

Endringer/uttrekk må vurderes av utbygger om er gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av utbygger.

Tillegsbestillinger leveres fra prosjektets leveran- dører for de respektive fag. I forhold til listepriser vil det være et påslag på 15% avhengig av hva tilleggsbestillingen gjelder. Dersom ønsket endring som betinger arkitekt og/eller konsulent er minimumskostnad for dette kr 3000,-

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør(er), inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser, garderober og lignende. Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør(er) for arbeid som må være utført før overtakelse.

Fdv dokumentasjon

Ved overtakelse av boligen så vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot.

Midlertidig brukstillatelse / Ferdigattest

Kjøper og leverandør er forpliktet til å følge de pålegg som kreves i lover/forskrifter og igangsettingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest.

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Heksesot

Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Forbehold

Det tas forbehold om offentlige godkjenning av prosjektet og tilstrekkelig salg. Dersom prosjektet ikke blir godkjent, fristilles kjøperne fra kontrakt.

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karater, og kan inneholde innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontraktens grunnlag. Murer blir satt opp iht. utomhusplanen, ikke illustrasjonene.

Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til endringer i konstruksjon, materialer og ut- styr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling. Innkassing, nedsenking av tak og synlige dragere må påregnes. Ta eventuelt kontakt for arbeidstegninger.

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, garderobeskap, garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser.

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter vil kunne krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkningen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak.

Toleranser

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1. Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.

Planhetstoleranse
Parkett og fliser (B)
Innvendig kledning (C)
Himling (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)

Retningstoleranse
Himling (C)
Innervegger (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)