tellehus

GENERELL INFORMASJON

Utbygger

B Telle Eigedom AS er utbygger for prosjektet.
Vi holder til i Tellnes Næringspark i Fjell kommune.

Antall boenheter

Første byggetrinn i feltet består av 14 boliger.

VVA

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.
Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg/pumpestasjon.

Utomhus

Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus. Det opparbeides ingen hage eller beplantning. Lekeplasser blir opparbeidet iht. kommunale krav. Høydeforskjeller blir løst med skråninger, og hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp mur.

Parkering

Det blir parkering i carport, på egen tomt og på parkeringsplass.

wifi top

TV / Internett

Leverandør er ikke valgt. Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen.

Oppvarming

Det leveres varme i gulv i vindfang og på alle bad. Det leveres også peis av typen Contura 810.

Balansert ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima.
Luft tilføres i oppholdsrom og det er avtrekk fra våtrom og fra kjøkken.

Elektro

Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og overspenningsvern i henhold til gjeldende forskrift/bransjenorm.
Lampepunkt leveres med DCL-stikkontakt i takboks som standard.
Man får eget tilvalgsmøte med elektriker. Det utarbeides en punkt-skisse slik at man enkelt kan ha oversikt over plassering på stikkontakter, tv-punkt, lampepunkt m.m.

Avfall

Renovasjon i henhold til kommunale krav.

Postkasser

Felles postkassestativ og postkasser leveres.

Artboard 4

Utvask

Det utføres industrivask før overlevering.