tellehus

REGULERINGSPLAN

Prosjektet art og omfang

Boligfeltet Gåsemyr vil bestå av 15 moderne boliger. Første byggetrinn vil bestå av 1 frittstående enebolig, 4 eneboliger i kjede, 1 tomannsbolig og
8 leiligheter i 4-mannsbolig.

Matrikkelnr.:

GNR 41 BR.NR 17

Hus 1,2 og 3 vil bli etablert som et sameie hvor hver bolig vil få sitt eget seksjonsnummer.
Hus 4-8 blir fradelt og får egne gnr og bnr.

Type eiendom

Eneboliger i rekke, enebolig, tomannsbolig og 4-mannsboliger.

Tomt/beskaffenhet

Uteområdet blir opparbeidet i henhold til utomhus- plan og leveransebeskrivelse.