tellehus

Grunnarbeidet snart ferdig på Gåsemyr!

Grunnarbeidet er nesten ferdig og det er snart klart for betongarbeid

Det er estimert byggetid på 12 måneder etter igangsetting av betongarbeidet på den enkelte bolig.  

UTFORSK PROSJEKTET