tellehus

Snart byggestart på Gåsemyr!

Grunnarbeidet er godt i gang og før jul vil vi starte byggingen av den første firemannsboligen i feltet.

Det er estimert byggetid på 12 måneder etter igangsetting av betongarbeidet på den enkelte bolig. 

Vi tar forbehold om at vi får husene godkjent av kommunen. 


 

Uteområde blir opparbeidet ihht utomhusplanen. Det blir lagt grus 1 meter rundt bygningskroppen, det opparbeides ingen hage eller beplantning. Høydeforskjeller blir løst med skråninger eller mur hvor skråning ikke er mulig.


 

UTFORSK PROSJEKTET

Les mer