tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Uteområdet blir levert slik det fremstår på visningstidspunktet. Det blir i tillegg asfaltert i innkjørsel, samt skjæringer og murer sikres med gjerde iht. forskriftskrav. Området vist som "bakhage" er naturlig terreng og vil ikke bli opparbeidet eller beplantet.

Strømlinjen som går foran boligene vil bli lagt i bakken.

Parkering

Harald Skjolds Veg 80:
Biloppstillingsplass på egen tomt. Integrert dobbelgarasje i boligen med direkte adkomst til boligen.

Harald Skjolds Veg 82:
Biloppstillingsplass på egen tomt. Mulighet å bestille garasje som tilvalg fra utbygger. Pris for garasje er satt til kr 370.000,-. Tegninger og forslag til plassering ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Post og renovasjon

Kunde ordner med postkasse selv og tar kontakt med BIR for å få utlevert boss-spann.