tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Uteområdet blir levert slik det fremgår av situasjonsplanen. Det blir gruset innkjørsel og rundt boligene. Det leveres terrasse som vist på baksiden av boligene. Terrassen tilpasses terrenget i bakkant og størrelsen kan variere i forhold til situasjonskartet. Terrassen blir levert i impregnert materiale. Området vist som "bakhage" er naturlig terreng og vil ikke bli opparbeidet eller beplantet.

Parkering

Parkering på egen tomt. 

Post og renovasjon

Kjøper ordner med postkasse selv og tar kontakt med BIR for å få utlevert boss-spann. 

Tomt

Fellestomt på 2.686 m2