tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Adkomst, ramper og oppstillingsplasser i carport blir asfaltert i henhold til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus. Det leveres ferdigplen på deler av fellesområdet, og forskriftsmessig fallunderlag for lekeapparat. Det settes opp sandkasse og vippedisse på platå over uteboder. Terrassedekker blir opparbeidet der dette er vist på plan.

Høydeforskjeller blir løst med natursteinsmurer eller betongmurer.

Parkering

Det medfølger 1 parkeringsplass i carport i rekke pr.bolig. Det er i tillegg satt av 2 felles p-plasser ved siden av carporten.

Post og renovasjon

Postkasser besørges av kjøper og settes opp etter anvisning fra Posten. Det tilrettelegges for oppstilling av bosspann ved rampe til lekeområdet. Bosspann må kjøper bestille hos BIR ved innflytting.

Tomt

Matrikkel : kommunenr. 4601, Gnr. 18 bnr. 37. 

Tomteareal: ca. 980 m2