tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

1 tomannsbolig i Haganesbrekko 30.

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Adresse/adkomst

Haganesbrekko 30, 5357 Fjell

VVA

wifi top

TV/internett

Det er lagt til rette for Internett og TV signal inn til boligen.

Velforening/sameie

Pliktig medlemskap i eksisterende velforening. 

Artboard 7

Fremdrift

Boligene er ferdigstilt og innflyttingsklare. 

Omkostninger

Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/ pantobligasjoner, panteattest, eventuelle oppstartkostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsatt av Fjell kommune

Ligningsverdi

Fastsatt av Fjell kommune

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK10).

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.