tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Uteområdet blir levert slik det fremstår i dag. 

Parkering

Parkering på egen tomt. 

Post og renovasjon

Kunde må stå for postkasse selv og ta kontakt med Fjellvar for å få utlevert boss-spann. 

Tomt