tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Det skal oppføres 9 enheter på gård- og bruksnummer 51/ 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 i Fjell kommune. Prosjektet Flyndrevika er et flott og moderne eneboligfelt beliggende i idylliske og naturskjønne omgivelser sentralt på Bjorøy. Prosjektet vil bestå av totalt 9 eneboligtomter hvorav man kan velge mellom to hustyper, Kontur og Sats.

Aktører

Kyge Eiendom AS
C/o Agile Konsult AS, Postboks 119                                                                  5353 Straume

Org. nr.: 988 639 907

Entreprenører i prosjektet:

Grunn og betongarbeid: Sartor Maskin AS
Nøkkelferdig bolig: B Telle Trearbeid AS

Adresse/adkomst

Flyndrevikvegen, 5177 Bjorøyhamn.

VVA

Tomtene vil bli tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via private ledninger.

Veien bygges ut etter kommunal standard og det er påtenkt at Fjell kommune skal overta denne.

På sikt søkes det om å overføre denne til kommunal vei. Kjøpere må likevel påregne at det kan blinoen private stikkveier. Frem til kommunal overtagelse må kjøper ta sin andel av felleskostnadene på veien, i dette inngår bla brøyting, veilys, pumpestasjoner mm.

Det gjøres oppmerksom på at hus 5, 6, 7 og 8 vil få et kommunalt teknisk anlegg tett opp til tomtegrense. Det vil også legges et overvannsrør gjennom tomt 9 for å ta unna dagens overvann fra terreng i bakkant.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen. Leverandør er ikke valgt.

Velforening/sameie

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Det blir inngått en tomteavtale med alle kjøpere som beskriver dette. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg/pumpestasjon.

Artboard 7

Fremdrift

Grunnarbeidet er startet. Bolig 4 og 9 blir påbegynt 1. kvartal 2020. Resterende boliger blir bygget etter hvert som de selges. 

Omkostninger

Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi er satt til kr. 600 000,- pr. bolig.

Kr. 15 000,- i dokumentavgift.

Tinglysing av skjøte: Kr 525,-

Pantattest: Kr 172,-

Evt. tinglysingsgebyr: Kr 525,- pr. pantedokument (v/belåning)

Totale omkostninger utgjør kr. 16 222,-      

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Fjell kommune.

Ligningsverdi

Fastsettes av Fjell kommune.

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggeteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.