tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Oppstillingsplasser innenfor tomtegrense blir opparbeidet i henhold til situasjonsplan.

Det vil bli lagt ut noe soldet jord, samt grus ca. 1 m utfra bygningskropp. Nærmere beskrivelse i vedlagt utomhusplan. 

Parkering

Det blir parkering på egen tomt. I f_parkeringsp. 1, er det avsatt 4 p-plasser for BK 2 – 3, og 8 p-plasser er avsatt for gjesteparkering for hele feltet.

Post og renovasjon

Det vil bli satt opp felles postkassestativ og avsatt plass for plassering av renovasjon ved tømming.

Tomt

Tomtene er fradelt med eget gnr/bnr.