tellehus

BOLIGENS KONSTRUKSJONER

Yttervegger

Yttervegger i boligrom består av utvendig trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og veggplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd. Hus 1 til 3 leveres med ultimal kledning. Denne er grunnet og malt 1 strøk og må behandles med et toppstrøk innen et år. Hus 4 til 8 leveres med grunnet kledning.

Innvendige vegger

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, isolasjon og veggplate. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Takverk

Takverk leveres som takbjelker, vindsperresjikt, feder, plater og tekking. Til himling leveres isolasjon, dampsperre, nedforingslekter og himlingsplate iht. romskjema. Til tak leveres takhatt for lufting av avløp.

Balkonger og verandaer

Balkonger og verandaer leveres med trykkimpregnerte bjelker og spaltegulv. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. Trykkimpregnert materiale males ikke.