tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Det skal oppføres 2 eneboliger på gnr. 121 bnr. 860 og gnr 121 bnr 861 i Bergen kommune.

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS
Hjemmelshaver: Agnes Elna Otnes

Adresse/adkomst

Harald Skjolds Veg 80 og 82, 5235 Rådal. 

VVA

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen. Leverandør er ikke valgt. 

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Bergen kommune

Ligningsverdi

Fastsettes av Bergen kommune

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17).

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.