tellehus

LEVERANSEBESKRIVELSE

INNVENDIG

 


 

Gulv

Det leveres gulv iht. romskjema. Dersom det er ønskelig med laminat i leilighetene må det også legges en trykkfordelende plate under gulvet. Dette vil være mulig å kjøpe som tilvalg.

kitchen

Kjøkken

Det leveres kjøkken fra HTH med ventilator. Hvitevarer er ikke inkludert. Blandebatteri leveres av rørlegger.

Det er ikke mulig å trekke ut kjøkken på grunn av prosjektets størrelse og ferdigstillelse.

Bad

Badene blir levert med vegghengt toalett, slette hvite baderomsmøbler og dusjvegger.

Badene leveres med varmekabler og hvite fliser på vegg og grå fliser på gulv.

Man kan gjøre tilvalg etter tilvalgsskjema.

Bod/Vaskerom

På bad leveres vegghengt toalett, dusjvegger i glass, hvitt baderomsmøbel med skuffer og speil med ledlys.

På vaskerom/bad leveres opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbereder og sluk i gulv iht. plantegning.

Innvendige dører

Innvendige dører er slette og hvitmalt i fargekoden NCS S 0500-N – Klassisk hvit. Dørene leveres med flat terskel.

Listverk

Listverk leveres iht. romskjema.

Garderobeskap

Leveres ikke, men kan kjøpes som tilvalg. 

Trapper

Innvendige trapper i rekkehusene leveres med åpne trinn som standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig av konstruksjonsmessige årsaker. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres i klassisk hvit. Trinn i furu med farge værbit grå som standard. 

Elektriker

Elektrisk anlegg leveres i henhold til gjeldende forskrift NEK 400. Lampepunkt med DCL-stikkontakt i takboks leveres som standard hvor det ikke levers spotter.

Alle tildelte parkeringsplasser / carporter får tilrettelagt trekkerør for fremtidig etablering av elbillader. Elbillader kan kjøpes som tilvalg.

Materiellet leveres i hvit utførelse.

Det leveres lys/utelamper på byggenes inngangs/adkomstsoner.

Det leveres ringerklokke, sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og overspenningsvern.

Leilighetene leveres med porttelefon.

Det blir levert spotter i tak iht. romskjema.

Man får eget tilvalgsmøte med elektriker. Det utarbeides en punkt-skisse slik at man enkelt kan få en oversikt over plassering på stikkontakter, tv-punkt, spotter, lampepunkt m.m.

Sink

Rørlegger

Vannledning legges som rør i rør system med fordelerskap i bod/bad/vaskerom.

Avløpsrør legges med lufting over tak.

Vann og avløps plassering er låst iht. plantegning og kan ikke endres. Under detaljprosjekteringen kan det komme endringer på plassering og utforming av bad/wc.

Man kan gjøre tilvalg etter tilvalgsskjema.

Flislegger

Fliser levers iht. romskjema. Det leveres nedsenket grube i dusjsonen som standard. 

Man kan gjøre tilvalg etter tilvalgsskjema.

Oppvarming

Leilighetene blir levert med avtrekksvarmepumpe med viftekonvektor i stue/kjøkken. Det legges varmekabler i gulv på bad.

Rekkehus leveres med varmekabler i gulv i gang i 1. etasje og på bad.

Rekkehus leveres med pipe som er tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er varmekilder i alle rom.

Balansert ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom og det er avtrekk fra bod, våtrom og kjøkken.

Innledende presiseringer

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17). Boligene ferdigstilles i henhold til NS 3420, normal standard.

Generelt angående leveranseinnholdet

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling.

Plantegninger i prospektet er ment for å illustrere planløsninger og rominndeling. Avvik på oppgitte mål kan forekomme og det kan komme endringer underveis i prosjektet. Be derfor utbygger om siste oppdaterte tegninger før kontraktinngåelse. Hensyntatt bærekonstruksjon, branncellevegger og lydvegger, kan dette medføre bygningsmessige endringer, herunder synlige dragere og søyler.

 

Iht. utomhusplan forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer av materialbruk, beplantning, lekeplassutstyr og tilpassinger innenfor formålsområdet.

Fremføring av tekniske installasjoner

Det må påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger, sanitærutstyr, tekniske føringer og installasjoner, ståldragere og eventuelt stålpipe. Innkassing/påforing vil ikke alltid fremgå av salgs- og arbeidstegninger som følger boligen.

Uttørking av bygg

I nytt bygg forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnris i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, sammenføyninger og overganger mellom vegg/tak og vegg/vindu, dels på grunn av uttørking av materialer. I slike forhold er ikke utbygger ansvarlig, og det er ikke en reklamasjonssak.

Vinduer i en moderne bolig

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Radon

Kravet til maksimal radonkonsentrasjon i boligene vil bli ivaretatt i samsvar med teknisk forskrift.

Heksesot

Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Skjeggkre

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det er ikke påvist noen helseskadelige eller bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved pappemballasje eller via vesker, klær mv. Utbygger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc. Dette er ikke grunnlag for reklamasjon.

FDV dokumentasjon

Ved overtakelse av boligen vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist.

UTVENDIG


 

Yttervegger

Yttervegger i boligrom består av utvendig trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og gipsplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd. 


Fasade, kledning, maling

Boligene leveres malt med ett strøk grunning og ett strøk maling fra fabrikk.

Innvendige vegger

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, 5 cm isolasjon og gipsplate. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Tak

Takverk leveres som kompakttak bestående av takbjelker, plater, isolasjon og tekking. Til himling leveres nedforingslekter og gipsplate.

Balkonger

Terrasser på tak leveres tette. Utkragete terrasser leveres med terrassekasetter. 

Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. Trykkimpregnert materiale leveres ubehandlet. Terrasse over ytterdør leveres tilnærmet tett.

Vinduer, ytterdør, balkongdører

Vinduer, ytterdør og balkongdør leveres med innvendig og utvendig farge Klassisk hvit, fargekode (NCS S 0500-N) som tilnærmet vist på plan/fasadetegning.

Radon

Det blir levert radonsperre samt radonbrønn som føres over tak.

Diverse

Det leveres: 

  • Seriekoblede røykvarslere og ett brannslukkingsapparat.
  • Det medfølger 3 nøkkelsett til ytterdør.
  • Det leveres komplett FDV dokumentasjon for hver boenhet.
  • Det utføres industrivask før overlevering.