tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Veier, oppstillingsplasser og uteområde blir opparbeidet og asfaltert iht. utomhusplan.

Parkering

Se vedlagt utomhusplan for tildelte plasser per leilighet. 

Renovasjon

Beholdere til renovasjon plasseres iht. utomhusplan.

Høydeforskjeller

Høydeforskjeller løses best mulig med naturlige skjæringer / fyllinger. Hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp mur.

Post

Postkasseanlegg vil bli plassert nær hentepunktene for renovasjon.

Gatelys

Det vil bli levert gatebelysning på tilkomstveiene til boligene.

Uteområde rekkehus

Uteområdet til det enkelte rekkehuset blir asfaltert til inngangsdør og ellers gruset iht. utomhusplan.