tellehus

LEVERANSEBESKRIVELSE

INNVENDIG

 


 

Gulv

Det leveres Mammut laminat "Highland oak silver" på alle rom i boligen eksklusiv våtrom. Bad leveres med fliser på gulv og andre våtrom med sluk leveres med linoleumsbelegg.

kitchen

Kjøkken

Det er inkludert kjøkken fra merkeleverandør til en verdi av kr 50 000,- inkl. mva. Kjøkkenet leveres uten hvitevarer. Avtrekksvifte er inkludert.

Blandebatteri leveres av rørlegger.

Bad

Badene har vegghengt toalett, slette hvite baderomsmøbler og varmekabler. Det blir levert med moderne veggplater fra Fibo-tresbo i utførelsen "cracked concrete". Hvite fliser på gulv. Vaskerom leveres med linoleumsbelegg på gulv og panelplater på vegg.

Vask/teknisk rom

Leveres med baderomspanel på vegg og linoleum på gulv. 

Innvendige dører

Innvendige dører er slette og hvitmalt i fargen bomull. Man kan velge andre innerdører som tilvalg. Skyvedører er også et mulig tilvalg så lenge det lar seg gjennomføre bygningsmessig.

Listverk

Listverk leveres i fargen bomull (NCS S 0502Y). Det leveres med listverk på gulv, tak og rundt inner- og ytterdør samt terrassedør.

Garderobeskap

Det leveres hvite slette garderobeskap på soverom, ett pr. sengeplass.

Trapper

Innvendige trapper leveres med åpne trinn som standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig av konstruksjonsmessige årsaker. Trinn leveres i furu med værbittgrå toning. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitmalt. Fargekode: S- 0502-Y - Bomull.  Standard er «Fauna» fra Stryntrappa.

Elektriker

Elektrisk anlegg leveres i henhold til gjeldende forskrift NEK 400. Det blir levert lampe i tak på bad, gang og bod. Lampepunkt i øvrige rom. Lampepunkt leveres med DCL-stikkontakt i takboks som standard.

Sink

Rørlegger

Vannledning legges som rør i rør system med fordelerskap i bod/bad/vaskerom. Avløpsrør legges av plastrør med lufting til takhette. På våtrom uten sluk leveres det lekkasjesikring. Det blir levert 1 stk. utvendige spylekran per bolig. 

Flislegger

Det er fliser på gulv på baderom.

Oppvarming

Det leveres varmekabler på bad og pipe over tak inkludert ildsted som vist på plantegning.

Balansert ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom og det er avtrekk fra våtrom og fra kjøkken.

UTVENDIG


 

Yttervegger

Yttervegger i boligrom består av utvendig trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og gipsplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Fasade, kledning, maling

Alle prosjektboliger blir levert med grunnet kledning. Kledningen må behandles med et toppstrøk innen et år.

Innvendige vegger

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, isolasjon og gipsplate. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Tak

Takverk leveres som takbjelker, vindsperresjikt, feder, plater og tekking . Til himling leveres isolasjon, dampsperre, nedforingslekter og gipsplate. 

Balkonger

Balkonger og verandaer leveres med trykkimpregnerte terrassebord og spaltegulv. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. Trykkimpregnert materiale leveres ubehandlet. Terrasse over ytterdør leveres tilnærmet tett.

Vinduer, ytterdør, balkongdører

Vinduer, ytterdør og balkongdør leveres med innvendig og utvendig farge Bomull, fargekode (S- 0502-Y) som tilnærmet vist på plan/fasadetegning.

Radon

Det blir levert radonsperre samt radonbrønn som føres over tak.

Diverse

Det leveres 3 nøkler til ytterdør.