tellehus
Hus / Leil. ID
Status
BRA (m²)
Seksjon 8Solgt136
Seksjon 10Solgt136
Seksjon 11Solgt136
Seksjon 12Solgt136
Seksjon 13Solgt136
Seksjon 14Solgt136
Seksjon 15Solgt136
Seksjon 9Solgt136
Seksjon 1Solgt149
Seksjon 2Solgt149
Seksjon 3Solgt149
Seksjon 4Solgt149
Seksjon 5Solgt149
Seksjon 6Solgt149
Seksjon 7Solgt149
Seksjon 16Solgt113
Seksjon 17Solgt113
Seksjon 18Solgt113
Seksjon 19Solgt113
Seksjon 20Solgt109
Seksjon 21Solgt109
Seksjon 22Solgt109
Seksjon 23Solgt109
Seksjon 24Solgt114
Seksjon 25Solgt109
Seksjon 26Solgt109
Seksjon 27Solgt109
Seksjon 28Solgt109

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET