tellehus
Logo

VÅR HISTORIE


Telle Gruppen AS begynner med enkeltmannsforetaket B Telle’s Trearbeid som ble stiftet av Bernt Telle i 1953. I kjelleren i eget hus på Haganes i Fjell kommune startet produksjonen av vinduer, dører, trapper, kjøkkeninnredning og annet snekkerarbeid. De første årene, til veien til Haganes ble åpnet ved juletider i 1960, ble materialer fraktet i båt fra Tellneskaien til svenskebryggja på Haganes. Derfra ble det fraktet i håndkjerre eller båret for hånd til produksjonslokalene. 

Selskapet bygget sin første enebolig i 1954, noe som ble starten på byggingen av svært mange boliger og andre bygninger, både i egen regi og for andre. 

Etterhvert ble plassen i kjelleren for liten og det ble bygget eget verksted på Haganes og produksjonen ble derved effektivisert.

I 1972 ble selskapet omgjort fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap og Bernt Telle valgte samtidig å overlate den daglige ledelsen av bedriften til sin eldste sønn, Nils Asbjørn Telle.

Etterhvert ble lokalene på Haganes for små og det ble bygd nye lokaler i Tellnesskiftet. Fra 1985 har selskapet, og senere konsernet, hatt sitt hovedkontor her.

Selskapet har hatt en sterk utvikling i hele perioden, og i 2009 besluttet generalforsamlingen å restrukturere selskapet til en mer hensiktsmessig konsernmodell. I den forbindelse ble Telle Gruppen AS etablert som morselskap med en rekke datterselskap. I dag driver Telle Gruppen AS utstrakt byggevirksomhet på Sotra og i Bergensområdet, Bømlo og Haugalandet med henholdsvis datterselskapene Idealhus AS og Nordbohus Haugaland AS. XL Bygg Sotra Bruk AS i Tellnes Næringspark er også en del av konsernet.