tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

Det blir gruset 1 meter ut fra bygningskropp. Det blir ikke opparbeidet hage. 

Parkering

Parkering på egen tomt. 

Post og renovasjon

Offentlig renovasjon. Kjøper bestiller selv spann hos din lokale leverandør. 

Tomt

Bolig 1 - Gnr 41 bnr 235 seksjon 1 - Inntilfylt kjeller 

Bolig 2 - Gnr 41 bnr 235 seksjon 2 - Inntilfylt kjeller 

Bolig 3 - Gnr 41 bnr 236 seksjon 1 - Plate på mark 

Bolig 4 - Gnr 41 bnr 236 seksjon 2 - Plate på mark

Prosjektene består av to sameier hvor hver tomt (gnr 41 bnr 235 og bnr 236) vil bestå av to seksjoner.