tellehus

Husbankfinansiering på Gåsemyr

Vi har nå fått 85 % Husbankfinansiering på to og firemannsboligene.

Flytende nominell rente pr 01.07.20 er 1,559%. Dersom du ønsker å binde den på 20 år er den nominelle renten 1,982%. Husbanken tilbyr også avdragsfrihet i 8 år.

Eksempel ved kjøp av firemannsbolig til Kr 2.290.000
Andel egenkapital Kr 343.500,-
Andel lån i Husbanken Kr 1.946.500,-
Flytende rente: 1,559%
Renter pr mnd: 2.529,-
Renter pr mnd etter skattefradrag: Kr 1.972,-
Felleskostnader er foreløpig estimert til Kr 2.000 pr mnd.

Eksempel ved kjøp av tomannsbolig til Kr 2.950.000
Andel egenkapital Kr 442.500,-
Andel lån i Husbanken Kr 2.507.500,-
Flytende rente: 1,559%
Renter pr mnd: 3.258,-
Renter pr mnd etter skattefradrag: Kr 2.541,-
Felleskostnader er foreløpig estimert til Kr 2.250 pr mnd.


Ta kontakt så setter vi opp et kostnadsoverslag for deg. Dersom du ikke har egenkapitalen kan vi også være behjelpelig med å søke startlån hos kommunen.

Kan jeg få startlån?

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig.   

Får du banklån til bolig, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare. 

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd.

UTFORSK PROSJEKTET