tellehus

DIVERSE / FORBEHOLD

Artboard 9

Om tilvalg

Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen presenteres med priser og utvalg i møte med utbygger eller ansvarlige fag. En utfyllende tilvalgsliste vil bli laget av utbygger og det blir gitt frister for tilvalg/endringer.

Endringer/uttrekk må vurderes av utbygger om er gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av utbygger.  

Tilleggsbestillinger leveres fra prosjektets leverandører for de respektive fag. I forhold til listepriser vil det være et påslag på 15% avhengig av hva tilleggsbestillingen gjelder. Dersom ønsket endring som betinger teknisk tegner og/eller konsulent er minimumskostnad for dette kr 3000,-

Avhengig av prosjektets oppstart vil det bli en begrensning for når det avsluttes muligheter for tilvalg. Plantegning og særskilt plassering av vann, avløp eller ventilasjon er det første som låses i prosjekteringsfasen.

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør(er), inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser, garderober og lignende. Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør(er) for arbeid som må være utført før overtakelse.

FDV

Ved overtakelse av boligen så vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot.

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Heksesot

Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Skjeggkre

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det er ikke påvist noen helseskadelige eller bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved pappemballasje eller via vesker, klær mv. Selger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc.

Forbehold

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karater, og kan inneholde innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontraktens grunnlag.

Tekniske anlegg og føringsveier for ventilasjon/vann/avløp fremgår ikke alltid av salgstegning, og noe innkassing eller nedsenking av tak må påregnes.

I nye bygg kan man oppleve dugg på utsiden av vindu. Dette er normalt og er faktisk et kvalitetstegn, da det er lite varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset.

Vi forbeholder oss retten til endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling.

Innkassing, nedsenking av tak og synlige dragere må påregnes.

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter vil kunne krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkingen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak.

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, skyllekar, motor til sentralstøvsuger, garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser.

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Toleranser

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1. Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner. 

Type toleranse Toleranseklasse:

Planhet:
Parkett og fliser - B
Innvendig kledning - C
Himling - C
Utvendige fasader og yttertak - D

Retning:
Himling - C
Innervegger - C
Utvendige fasader og yttertak - D

Sprang:
Himling - C
Innervegger - C

Dokumentenes rangeringsordning:

Bindende kjøpsbekreftelse
Leveransebeskrivelse/romskjema
Kjøpsbetingelser
Tegninger/prospekt/brosjyremateriell