tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Det skal oppføres 2 tomannsboliger på gnr. 49 bnr. 356 i Bergen kommune.

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Adresse

Hatlestad Terrasse 102-108, 5227 Nesttun. 

VVA

Tomannsboligene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det  legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen. Leverandør er ikke valgt. 

Artboard 7

Estimert overtakelse

2/3 kvartal 2022

Omkostninger

Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/ pantobligasjoner, panteattest, eventuelle oppstartkostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Bergen kommune

Ligningsverdi

Fastsettes av Bergen kommune

Teknisk forskrift

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17).

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Seksjonering

Boligene vil bli seksjonert i et eierseksjonssameie. Den enkelte kjøper vil få eksklusiv rett til sin bolig, og en vedtekstfestet midlertidig bruksrett på inntil 30 år til en kartfestet del av utomhusarealet.