tellehus

BILDER

  • Oversiktsbilde fra øst.

  • Oversiktsbilde fra vest.

  • Illustrasjon . Hus 7 - S1.

  • Illustrasjon. Hus 3.

  • Illustrasjon. Hus 4.

  • 3D-tegning. Hus 3.

  • 3D-tegning. Hus 3.

  • 3D-tegning. Hus 4.

  • 3D-tegning. Hus 4.

  • 3D-tegning. Hus 4.