tellehusBUDSKJEMA

Meglerforetak: Aktiv Hordaland AS
Megler: Bodil Kristin Innset
Telefon: 92 22 06 09
E-post: bi@aktiv.no

FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
Prosjekt, bolignummer:

Gnr. XX Bnr. X og Gnr. XX Bnr. X i Bergen kommune


UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVERNEVNTE EIENDOM (KR):

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven


Dette budet er bindende for undertegnede frem til den:


Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.


Ønsket overtakelsesdato:

Budet baseres på opplysnninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:


Kjøpet vil bli finansiert slik:


Egenkapitalen består av


Person 1:

Last opp kopi av legitimasjon


Person 2:

Last opp kopi av legitimasjon